Wat vervoeren wij?

Wij vervoeren bijna alles, dat is misschien wel heel kort door de bocht, maar dat is wel waar het op neer komt. Onze wagens hebben een grote diversiteit en daardoor zijn we in staat zowel zeer grote pakketten voor u te verzenden als de wat kleinere.
Wij beschikken helaas niet over gekoelde wagens, hierdoor kunnen wij geen producten vervoeren die koeling nodig hebben.

Mocht het ondanks onze mogelijkheden toch voorkomen dat wij niet in staat zijn uw zending te vervoeren, dan zullen wij onze contacten ter beschikking stellen zodat u toch uw verzending kan versturen.

Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten 1990 (A.V.K.), laatste versie, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam en Amsterdam of de Algemene Vervoerscondities 1983.

Alle transporten en diensten geschieden bij grensoverschrijdend verkeer volgens 395 CMR-voorwaarden.DVG Transport BV
Marithaime 8
6662 WD Elst
Tel: 0481-462650
Fax: 0481-464180
mail:info@dvgtransport.nl